L’AFA de la Institució Montserrat gestiona, des de l’any 2007, el projecte d’una assegurança col·lectiva a través de la companyia ‘Generali’.

L’objectiu és la cobertura, en cas de mort o d’invalidesa permanent absoluta de cada pare, mare o tutor assegurat, de l’escolarització de l’infant, inclòs el menjador (exceptuant les activitats extraescolars i les colònies) durant els cursos que li quedin al nen/a a l’escola.

L’Assegurança és subscrita per l’AFA en nom de tots els pares/mares/tutors interessats. Cal fer una inscripció per cada nen/tutor. Si, per exemple, es vol assegurar la mort o invalidesa del pare i de la mare, són necessàries dues inscripcions per cada nen/a.

El cost de l’Assegurança es calcula segons el nombre total d’inscripcions. Així, un cop tancat el termini, l’asseguradora realitza el càlcul pertinent. Aquesta quota es paga en un únic rebut anual, inclòs dins del rebut de l’Escola. Com a indicatiu, l’any passat els nous inscrits van pagar 30 euros de quota única anual i els antics, 19,50 euros. 

Si us plau, consulteu el document sobre la Normativa de l’Assegurança per aquest curs, en el qual s’inclouen els punts més importants.

COM CONTRACTAR-LA, RENOVAR-LA O DONAR-SE DE BAIXA?

Per contractar l’Assegurança (NOMÉS NOVES ALTES), cal omplir i enviar el següent formulari d’inscripció abans del 09 de novembre de 2023.

Per renovar l’assegurança no és necessari fer cap gestió. Les persones que tenen contractada l’assegurança del curs anterior, es renoven automàticament per aquest curs, llevat que vulguin donar-se de baixa. En cas que es desitgi donar-se de baixa de l’assegurança, serà necessari comunicar-ho abans del 09 de novembre de 2023, enviant un correu a administració@afaim.org.