Des de l’AMPA de la Institució Montserrat us volem recordar que des de l’any 2007 gestionem el projecte d’una assegurança col·lectiva a través de la companyia ‘Generali’, que proporciona als nostres fills cobertura econòmica durant la seva escolarització.

La quota es paga en un únic rebut anual i l’import que es cobra, per defunció o invalidesa, és l’equivalent a la cobertura per menjador, activitats voluntàries i activitats complementàries durant els cursos que li quedin al nen a l’escola.

Cal fer una inscripció per cada nen/tutor. Si, per exemple, es vol assegurar la mort o invalidesa del pare i de la mare, són necessàries dues inscripcions per cada nen/a.

En aquest comunicat, us adjuntem el document d’inscripció i els requisits detallats de la pòlissa per a aquelles famílies que estiguin interessades a formar-ne part.

També per tal d’agilitzar les gestions al començament del curs, recomanem que ens el feu arribar el document d’inscripció abans del 10 de setembre de 2019.

Al mateix temps, comentar-vos que tots el que ja estigueu apuntats a l’assegurança no cal que ompliu cap formulari, ja que la pòlissa serà renovada automàticament, a menys que ens indiqueu el contrari (llevat dels pares i mares de fills a 4t d’ESO que seran donats de baixa de forma també automàtica).

Per a qualsevol dubte que pugui sorgir, us podeu adreçar al correu de l’Associació:
administracio@afaim.org