L’AFA de la Institució Montserrat us convoca a l’Assemblea General del curs 2022-2023, que tindrà lloc a l’ESCOLA:

  • DIA: dimecres 28 de juny de 2023
  • HORA: 19:00
  • LLOC: Pati de la Institució Montserrat

TEMES A TRACTAR inclosos en l’Ordre del dia:

1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior, de data 19 de desembre de 2022

2. Valoració de les activitats de l’AFA

3. Presentació de noves comissions

4. Precs i preguntes

5. Aportacions del Consell Rector de la IM:

1. Resultats de l’enquesta de satisfacció

2. Novetats

3. Millores a fer durant l’estiu

4. Anunci de les Quotes del Curs 2023-2024 de la IM

Us avancem la següent DOCUMENTACIÓ:

Ordre del Dia
Acta de l’anterior assemblea (19 de desembre de 2022)

DELEGACIÓ DE VOT EN L’ASSEMBLEA

Si voleu delegar el vot, podeu imprimir i omplir aquesta butlleta, i fer-la arribar a l’Assemblea o al despatx de l’AFA a l’Escola.