Toca fer balanç d’aquest any. L’AFA de la Institució Montserrat us convoca a l’Assemblea General, que tindrà lloc a l’ESCOLA:

  • DIA: dilluns 18 de desembre de 2023
  • HORA: 19:00
  • LLOC: Sala Menjador de l’Escola

TEMES A TRACTAR inclosos en l’Ordre del dia:

  1. Aprovació de l’Acta de l’anterior Assemblea, de data 28 de juny de 2023
  2. Aprovació de la liquidació del Pressupost del curs 2022/2023
  3. Aprovació del Pressupost del curs 2023/2024
  4. Aportacions de les Comissions i de la Junta de l’AFA
  5. Precs i preguntes

Us avancem la següent DOCUMENTACIÓ:

· Ordre del Dia

· Acta de l’anterior assemblea (28 de juny de 2023)

· En breu, us enviarem documentació referent als PRESSUPOSTOS

DELEGACIÓ DE VOT EN L’ASSEMBLEA

Si voleu delegar el vot, podeu imprimir i omplir aquesta butlleta, i fer-la arribar a l’Assemblea o al despatx de l’AFA a l’Escola.