Toca passar balanç d’aquest any i mirar amb força el proper. Per això us demanem que marqueu a la vostra agenda el dijous 17 de desembre, data en la qual celebrarem l’Assemblea General de l’AMPA del curs 2020-21.

La trobada serà a les 19.00 hores de forma virtual (us facilitarem l’enllaç) i com assenyalem a l’ordre del dia es tractaran els següents temes:

1*Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 30 de juny de 2020.
 
2*Aprovació de la liquidació del pressupost 2020.
 
3*Aprovació del pressupost del 2021.
 
4*Aprovació modificació estatuts.
Adjuntem
Proposta d’Estatuts amb els canvis ressaltats i comentaris
Proposta d’Estatuts
 
5*Presentació projecte de mesura de la ventilació de les aules.
 
6* Votació dels càrrecs de la Junta per un període de dos anys.
S’informa que s’obre el període de presentació de candidatures als càrrecs de la Junta per sotmetre a votació a la propera assemblea. Les candidatures s’han de presentar via mail a administracio@afaim.org com a molt tard el dia 14 de desembre de 2020, per poder informar als membres de l’AMPA que assistiran per tenir informació prèvia a la votació.

7* Aportacions Comissions i Junta.
 
8* Creació comissió entorns.
 
9* Precs i preguntes.
 
Adjuntem l’Ordre del dia i l’Acta de l’anterior Assemblea General


Assemblea General de l’AMPA
Dia: 17 de desembre
Hora: 19.00 
Lloc: Plataforma meet

Us hi esperem!