El proper Dijous 15 de juny a les 19:00h en una  única convocatòria, tindrà lloc l’Assemblea General de l’AMPA a la sala polivalent de l’escola
Adjuntem la convocatòria l’Acta de la reunió anterior amb data 1 de desembre de 2016.

*Recordeu que, en cas de no poder assistir a la reunió, teniu l’opció de delegar el vostre vot.
Les delegacions, que trobareu al full de la convocatòria, s’han de portar de manera física el dia de l’Assemblea, degudament complimentades.

*Com sempre l’AMPA de l’escola posa a disposició de les famílies un servei de guarderia que inclou un petit ressopó.
Si esteu interessats en fer ús del servei, heu d’omplir i enviar el següent formulari abans del dimecres 14 de juny.

Recomanem que feu ús d’aquesta eina ja que la contractació del monitoratge que cobreix el servei depèn dels alumnes inscrits.