Toca fer balanç d’aquest any 2022. L’AFA de la Institució Montserrat us convoca a l’Assemblea General del curs 2021-2022, que tindrà lloc a l’ESCOLA:

  • DIA: dilluns 19 de desembre de 2022
  • HORA: 19:00
  • LLOC: Sala Menjador de l’Escola

TEMES A TRACTAR inclosos en l’Ordre del dia:

  1. Aprovació de l’Acta de l’anterior Assemblea, de data 28 de juny de 2022
  2. Aprovació de la liquidació del Pressupost del curs 2021/2022
  3. Aprovació del Pressupost del curs 2022/2023
  4. Votació dels càrrecs de la Junta de l’AFA per un període de dos anys
  5. Aportacions de les Comissions i de la Junta de l’AFA
  6. Precs i preguntes

Us avancem la següent DOCUMENTACIÓ:

Ordre del Dia
Acta de l’anterior assemblea (28 de juny de 2022)

ELECCIONS A LA JUNTA DE L’AFA

S’informa que s’obre el període de presentació de candidatures als càrrecs de la Junta per sotmetre a votació a la propera assemblea.

Les candidatures s’han de presentar via mail a administracio@afaim.org, com a molt tard el dia 14 de desembre de 2022, per poder informar prèviament a la votació als assistents a l’Assemblea.

DELEGACIÓ DE VOT EN L’ASSEMBLEA

Si voleu delegar el vot, podeu imprimir i omplir aquesta butlleta, i fer-la arribar a l’Assemblea o al despatx de l’AFA a l’Escola.