De l’11 al 21 de juny l’escola s’acull al període de jornada intensiva en el qual l’horari lectiu acaba a les 13h, sortint els alumnes a les 13:00h o a les 15:00h depenent de si fan ús del servei de menjador.

Des de fa anys per facilitar la compatibilitat entre els horaris escolars i els laborals l’AMPA organitza un casalet per tal de cobrir la franja horària de 15 a 17h. per als alumnes des de P3 a 6è de Primària.

D’aquesta manera, l’empresa que resulti escollida a les votacions presentarà la programació definitiva.

Com hem fet altres anys, des de l’AMPA hem demanat a quatre empreses de lleure que ens presentin els seus projectes, que adjuntem a continuació perquè us en pugueu informar:

Fundació Pere Tarrés
PromoSport
Diverjoc
7 i Tria

La programació presentada per les diferents empreses en els projectes de planificació són propostes genèriques i models d’horaris. Tal com és el cas de l’hipotètic exemple de la sortida a la platja que la Fundació Tarrés inclou en la seva proposta.

D’aquesta manera, l’empresa que resulti escollida a les votacions presentarà la programació definitiva.

Igualment, en relació a l’import del casalet, els preus vàlids són els que es recullen al quadre comparatiu, que inclouen despeses de coordinació i gestió.

Amb tota aquesta informació, us demanem que escolliu l’opció que preferiu a través d’aquest formulari de votació.
El formulari s’ha de respondre abans de les 23.59 hores del diumenge 26 de maig.
Recordeu que el vot és per unitat familiar.

Un cop es coneguin els resultats us enviarem la informació detallada relacionada amb les inscripcions del casalet.