Estimades families:
A continuació us detallarem el funcionament de la inscripció pel casalet de jornada intensiva de juny.
Les dates establertes per fer la inscripcions són:
Del 14 al 24 de maig.
Passos a seguir:
1*Descarregar i omplir el full d’inscripció pdf i efectuar el pagament:
Opcions de pagament:
a* En efectiu al SAP de l’AMPA els dies indicats a continuació: per tal de facilitar la feina a les families hem ampliat l’horari d’aquest servei.
14,15,16,21,22 i 23 de maig de 15:00 a 18:00h.
b* Per transferència bancària al nº de compte:
Catalunya Caixa: CC 2013 0083 38 0202382929
Indicant:
– Concepte “casalet de juny”
– Cognoms i nom de l’alumne/a que assistirà al casalet.
2* Lliurar el formulari degudament emplenat i el comprovant de pagament (en cas de fer-ho a través d’entitat bancaria) via e-mail administracio@afaim.org o presencialment en l’horari indicat anteriorment junt amb la fotocòpia de la targeta sanitària.

*En cas de tenir més d’un fill s’haurà d’omplir un full d’inscripció per cada nen/a que faci ús del servei. Inscripció i pagament  per nen/a.
*Un cop efectuat aquests senzills pasos inclourem el vostre e-mail en la nostra base de dades de cara a futures comunicacions relacionades amb aquest casalet.
*Totes aquelles inscripcions que s’efectuïn fora del termini indicat no es tindran en consideració degut a que l’empresa Kids&Us establirà els monitors segons la quantitat de nens apuntats i segons la ràtio amb la que treballen.