Com sabeu, des de la Junta sempre s’han intentat fer dues sessions ordinàries de l’assemblea general, una al mes de juny, coincidint amb el tancament del curs lectiu i una altra al desembre, per a fer el tancament de l’any amb la liquidació de l’antic pressupost i l’aprovació, si escau, del nou.

Segons els nostres estatuts, article 7, “l’Assemblea General es reunirà amb caràcter ordinari una vegada l’any durant el primer trimestre de curs”. No obstant això, per motius d’agenda és impossible fer la convocatòria abans de la finalització de l’any 2021, i, per tant, es comunica als membres que de l’AFA IM  l’Assemblea General se celebrarà el dilluns 31 de gener de 2022. Més endavant rebreu la convocatòria amb l’ordre del dia i la documentació corresponent.

Moltes gràcies

Junta AFA IM