L’empresa encarregada de l’organització de les activitats serà: PromoSport, adjuntem el projecte per tal que el pugueu consultar.

Indicacions per fer efectiva la inscripció al casalet de jornada intensiva

1* Omplir i enviar el següent formulari.
2* Pagament per transferència bancària:

La Caixa:
Núm. compte: ES27 2100 31 4 5792200103744
Concepte: COGNOMS i NOM nen/a

3* Enviar el comprovant de pagament i la fotocòpia de la targeta sanitària a: casalintensiu@promosportbcn.com

La data límit per les inscripcions serà el dimarts, 5 de juny

-Qualsevol inscripció fora de termini no tindrà validesa-

 

 

Informació important

*Carnet de recollida:
Els monitors són d’una empresa externa i no coneixen a les famílies, és per això que heu de presentar, SEMPRE, el carnet de recollida amb la foto i el nom de l’alumne que us emporteu.

El podeu presentar de manera física i fer tantes còpies com vulgueu  o a través del mòbil, en aquest cas s’haurà de veure la imatge del carnet amb el logo de l’empresa, la foto i el nom i cognom de l’alumne.

*Full d’incidències:
Aquest document us permet:
*Recollir a l’alumne/s abans de les 17:00h indicant el motiu i l’hora de recollida
*Autoritzar a que el vostre fill/a marxi sol de l’escola en acabar el casalet.

El full s’haurà de lliurar a l’administració de l’escola indicant que és pel coordinador de PromoSport o enviant-lo per mail a: casalintensiu@promosportbcn.com

Cada dia el coordinador del Casalet passarà a recollir les incidències per tal de tenir previstes les situacions que puguin sorgir.


Abans de que comenci el casalet us enviarem un comunicat amb unes petites indicacions a tenir en compte.

Com sempre per a qualsevol consulta no dubteu en contactar amb nosaltres al mail de l’Associació: administracio@afaim.org