El pròxim dimecres 13 de novembre a les 19.00 hores a la sala polivalent de l’escola (menjador) tindrà lloc la xerrada de l’Escola dels Pares a càrrec de l’Equip d’Orientació Psicopedagògica (EOP) de l’escola.

L’any passat es va tenir l’oportunitat de donar a conèixer què és l’EOP i quines són les seves principals tasques i objectius. La gran acceptació i l’alta valoració que va tenir ha motivat que, en coordinació amb l’escola, es presenti una nova xerrada de l’EOP a l’inici del curs.

El benestar de l’alumnat és l’objectiu i això passa per un bon coneixement dels nostres infants, que ens permeti oferir una atenció adequada, a tots i cadascú, siguin quines siguin les seves necessitats. I d’acord amb aquesta idea intentem construir una escola per tothom, una escola de cadascú,

L’Equip d’Orientació Psicopedagògica (EOP) és l’organisme que centralitza i gestiona l’atenció a la diversitat a l’escola i que, de forma coordinada amb l’acció tutorial, vetlla pel correcte desenvolupament de tot l’alumnat. L’EOP integra la funció orientadora en el procés d’aprenentatge i, en contacte amb la Coordinació Pedagògica, coordina els equips interns i externs al centre.

L’EOP

  • Qui el forma?
  • Com s’organitza?
  • Com i amb qui es coordina?
  • Quines són les seves tasques i objectius?
  • Quin seguiment se’n fa d’aquestes?

A la xerrada donarem resposta a aquestes preguntes i a totes les que ens vulgueu adreçar.


Xerrada: EOP: L’escola de cadascú, una escola per tothom
Dia 13 de novembre
Hora: 19.00
Lloc: Sala polivalent de l’escola (menjador)
Duració: 2 hores (aproximadament)