Per a un bon funcionament del centre i amb la voluntat de mantenir una bona convivència escolar, s’ha redactat una normativa de l’ús del mòbil a l’escola.

  • El telèfon mòbil ha d’estar apagat dins del centre i guardat a la taquilla durant tota la jornada lectiva i l’hora de menjador.
  • No es pot mirar, consultar o fer servir el telèfon mòbil en els canvis de classe, d’aula, passadissos, menjador o hora del pati.
  • A les sortides, no es podrà utilitzar el telèfon mòbil.
  • Cal recordar que durant les sortides regeixen les mateixes normes que amb les activitats acadèmiques que es fan al centre.L’alumnat ha de vetllar pel seu mòbil.
  • El centre no es fa responsable de les avaries, trencament, pèrdues o furts dels telèfons mòbils de l’alumnat.Està prohibit que l’alumnat realitzi o rebi trucades o missatges amb telèfon mòbil en horari escolar.

Més informació i la normativa completa a: https://docs.google.com/document/d/15Dg3UqL2lsQn25yBEBIjex_5-kwfaDqQwutiny3LMlQ/mobilebasic