Som una grup de famílies de l’escola que volem vetllar per l’ús responsable de les pantalles.

La nostra intenció és crear un espai per:

· Facilitar l’intercanvi de punts de vista, compartir les nostres preocupacions i experiències.

· Recollir informació i recursos, amb l’objectiu d’educar-nos i d’oferir informació i recursos a les famílies.

· Generar propostes i elaborar plans d’acció de manera conjunta amb l’escola, de cara a fer un ús cada cop més responsable de les pantalles.

Creiem que això és una tasca col·lectiva, que comença amb les famílies i que requereix de continuïtat i coherència per part de l’escola, per tal de promoure un canvi necessari en la nostra societat.

Remarcar ús responsable. No diem prohibir l’ús. Però tampoc abús.

 

Si algú de vosaltres hi vol participar, envieu-nos un correu electrònic a administracio@afaim.org