A continuació us adjuntem l’Ordre del Dia de la propera Assemblea General de l’AMPA d’aquest curs 2013-2014.

Com ja sabeu a la convocatòria trobareu l’opció de la delegació de vot per a aqueslles families que no puguin assistir però estiguin interessades en participar de les decisions presses a l’Assemblea.

Us passem també l‘Acta de la última Assemblea General Extraordinària de l’AMPA que es va celebrar el mes de juny.

Servei de guarderia:

Per fer ús del servei de guarderia heu d’accedir al següent formulari i omplir-lo abans del 12 de desembre.