En relació a les mesures preventives que el Departament d’Educació ha pres davant l’amenaça per contagi de COVID-19 (conegut com a coronavirus), que inclouen el tancament de tots els centres educatius des del 13 de març, fins divendres, 27 de març, la FaPaC posa a la vostra disposició un seguit de consideracions i recomanacions:
En primer lloc, volem traslladar la nostra comprensió amb les mesures preses pel Govern de la Generalitat i la nostra voluntat de contribuir a reduir el risc de contagi per coronavirus. Entenem que és necessari que el conjunt de la societat actuï amb responsabilitat i seguint sempre les indicacions de les autoritats sanitàries. Confiem en el sistema públic de salut i en la professionalitat del personal mèdic i sanitari, i entenem que, en un context d’excepcionalitat, calen mesures excepcionals.
En segon lloc, entenem que la mateixa flexibilitat que es demana a les famílies també s’ha de demanar a les empreses i entitats del tercer sector per facilitar que, entre totes, puguem gestionar aquesta situació de la millor manera possible. Per aquest motiu, creiem que calen mesures per fomentar la conciliació familiar a través de la flexibilitat laboral, ja sigui amb l’ajustament de jornades, el treball telemàtic o qualsevol altra mesura que permeti que les famílies amb infants al seu càrrec puguin fer front al tancament dels centres educatius.
No obstant, caldrà que durant aquests catorze dies cooperem entre famílies per autoorganitzar-nos en la cura dels nostres fills i filles, intentant portar aquesta situació d’excepcionalitat de la millor manera possible.
Per últim, volem traslladar un protocol d’actuació relació als dubtes i preocupacions que diverses AMPA/AFA ens heu fet arribar sobre la gestió de serveis:
Actuació de l’AMPA/AFA respecte les qüestions relacionades amb el període de preinscripció i matrícula
Actualment el Departament d’Educació no preveu cap canvi en les dates de preinscripció pel proper curs 2020/2021. No obstant això, caldrà seguir de molt a prop la informació oficial que es faci pública en cada moment per estar al corrent de qualsevol possible canvi al calendari.
La FaPaC continuarà fent d’altaveu de totes les famílies dels centres públics i vetllarà per mantenir-vos informades en tot moment a través del nostre web i mitjançant el nostre servei d’assessorament. Si teniu qualsevol preocupació, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres trucant al 934357686 o escrivint-nos a fapac@fapac.cat.
Actuació de l’AMPA/AFA a les decisions a prendre respecte els serveis que ofereix:
La Junta Directiva de l’AMPA/AFA prendrà les decisions que siguin oportunes respecte les activitats que organitza i gestiona l’associació, sempre atenent als mandats que es dictin des del Departament d’Educació i Salut de la Generalitat de Catalunya en relació amb el COVID-19. Per ara, les indicacions que ha fet arribar el Govern indiquen que als centres educatius no hi ha de romandre cap tipus de personal, tot i que es demana que es mantinguin els canals de comunicació oberts per vies telemàtiques.
Un cop passada aquesta emergència, en el moment que pertoqui, retrà comptes de les decisions preses en el seu moment, davant de l’Assemblea General.
Actuació de l’AMPA/AFA en relació al pagament de les activitats extraescolars i el servei d’acollida que no es durà a terme pel tancament dels centres escolars:
Davant la impossibilitat de dur a terme totes les activitats intrínsecament lligades al normal desenvolupament dels centres escolars degut a circumstàncies excepcionals i de força major, els pagaments de totes les activitats fets per avançat s’hauran de retornar de forma proporcional als dies en que s’hagin deixat de dur a terme aquestes activitats, ja que no es podrà complir amb la prestació del servei per causes que resulten alienes a totes les parts.
En cas que l’administració adoptés qualsevol mesura excepcional en relació al pagament d’activitats extraescolars i del servei d’acollida, la FaPaC us traslladarà tota la informació pels canals habituals.