El passat dimarts 9 d’abril va tenir la xerrada de l’Escola de Mares i Pares, ‘L’escola de cadascú, una escola per tothom’ a càrrec de l’Equip d’Orientació Psicopedagògica de l’IM format pel Sergi Sales i la Laia Batista.

A la trobada es va explicar el funcionament i desenvolupament de l’EOP, que té com a objectiu atendre a tot l’alumnat.

Suport Intensiu per a l’escolarització inclusiva

En els casos del Suport Intensiu per a l’escolarització inclusiva (SIEI) es realitza un seguiment constant de l’alumne, fent l’acompanyament a l’aula i al despatx a nivell individual.

Les tasques es distribueixen en les sistemàtiques (regulars) i no sistemàtiques. Les primeres fan atenció a les Necessitats Educatives Especials (NEE) o també a les Altes Capacitats (AC).

El benestar d’alumne

Es porta a terme, igualment, l’enquesta CONIM sobre la convivència pel benestar de l’alumne a l’escola i com a treball preventiu. De la mateixa manera, es desenvolupen observacions en totes les etapes.

Dins les tasques no sistemàtiques es dóna resposta a les demandes dels tutors, famílies i alumnes. Actualment, en aquest curs es porten uns 70 casos de demandes no sistemàtiques.

Qüestions

A l’apartat de preguntes, es van comentar qüestions com si l’expulsió és una opció vàlida, si caldria fer també un diagnòstic als pares o el detall del seguiment dels alumnes que precisen SIEI.

Les valoracions entre els assistents a la xerrada es troben entre el 7 i el 10, sent majoritàriament el 10 com ha escollit. Les mares i pares assistents van ser la majoria d’ESO, seguit d’infantil i la manera de com es van assabentar de la xerrada va ser mitjançant el correu de l’AMPA en gran part de les respostes.