L’AFA de la Institució Montserrat us convoca a l’Assemblea General del curs 2021-2022, que tindrà lloc de manera telemàtica.

  • DIA: Dilluns 31 de gener de 2022
  • HORA: 19:00
  • LLOC: Plataforma Google Meet 

TEMES A TRACTAR inclosos en l’Ordre del Dia:

  1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 28 de juny de 2021
  2. Aprovació de la liquidació del pressupost del curs 2020-21
  3. Aprovació del pressupost del curs 2021-22
  4. Substitució al SAP
  5. Aportacions Comissions i delegats/des
  6. Renovació de representants de les famílies al Consell Escolar
  7. Precs i preguntes

Us avancem la següent documentació:

Moltes gràcies,

Junta AFA IM