Un grup de famílies de l’escola volem proposar la creació d’un espai dins l’AFA per parlar, informar, educar i guiar sobre l’ús responsable de les pantalles.

L’objectiu inicial d’aquest espai seria facilitar l’intercanvi de punts de vista i experiències per part de les famílies. Donar veu allò que ens preocupa, per tal d’arribar a solucions que afavoreixin un plantejament no només individual, sinó també col·lectiu.

Els principals temes a debatre sobre l’ús d’eines i plataformes digitals a l’escola i a casa serien:

1. Ús de Google Classroom per fer deures i tasques de classe.

2. Ús d’iPads a primària per fer deures i tasques de classe + política d’un iPad per alumne a partir de l’ESO

3. Recomanacions per l’ús responsable dels mòbils i edat d’introducció

Per parlar de tot això, convoquem a qui hi estigui interessat a una reunió el pròxim dijous 29 de juny a les 19 h al menjador de l’escola.

Moltes gràcies